Boerenbond verzet zich tegen nieuwe natuurcompensatie in Doel

De Boerenbond is niet tevreden met de natuurcompensatieplannen die opgenomen zijn in het validatiedecreet voor het Deurganckdok. De landbouwers uit de regio Doel moeten volgens de Boerenbond niet alleen grond afstaan voor de industriële ontwikkeling maar dreigen nu ook nog eens op te draaien voor de natuurcompensatie.

BELGA

De Boerenbond vraagt nu aan de regering meer aandacht voor het lot van de landbouwers. Zoniet zal de organisatie het nooddecreet juridisch aanvechten. Marc Van de Vijver, arrondissementeel voorzitter van de Boerenbond, stelt vast dat er bij de opstelling van het nooddecreet het op een akkoordje gegooid is met de milieubewegingen. "Het nooddecreet is in principe een uitzonderingswet om de werken aan het Deurganckdok te kunnen hervatten maar we stellen vast dat er plots voor honderden hectare aan natuurcompensatie voorzien zijn. Het gaat hier wel om vruchtbare landbouwgronden die plots kreken, buffers, nat weiland of valleigebied moeten worden. Blijkbaar wil men de milieubewegingen mild stemmen om geen verdere juridische stappen te zetten. De boeren uit de regio Doel zijn hiervan wel het slachtoffer," zegt Van de Vijver.

Volgens de Boerenbond dreigt de nieuwe natuurcompensatie de doodsteek te worden voor vele landbouwers. "De ruimtebalans is niet meer in evenwicht. De landbouwsector moet zowel inleveren voor industriële ontwikkeling en tegelijk opdraaien voor de natuurcompensaties. We krijgen echter niks in ruil," zegt Guido Van Mieghem, voorzitter van de Landelijke Gilde Doel.

De landbouwers en hun koepelorganisatie Boerenbond hebben nu een eisenpakket samengesteld voor de regering. Ze vragen dat de gronden buiten het reservegebied van de haven hun landbouwfunctie onvoorwaardelijk kunnen behouden en niet te belasten met natuurfuncties. Zoniet komt ook de mestafzet in het gedrang. Een andere eis van de boeren is de zogenaamde bufferzones slechts aan te leggen als dit noodzakelijk is. Verder vragen de landbouwers een betere sociale begeleiding en volwaardige vergoeding voor het leed.

De Boerenbond haalt tot slot ook zwaar uit naar Vlaams minister van Landbouw en Leefmilieu Vera Dua. "De Vlaamse Landmaatschappij heeft al drie jaar plannen klaar voor een grondbank in Doel maar de minister heeft tot nog toe geweigerd dit te ondertekenen. We vragen ons af of een minister eigenlijk wel de belangen van landbouw én leefmilieu tegelijk kan verdedigen," zegt Van de Vijver nog.

Nu in het nieuws