Berlusconi lanceert eigen versie van Mani Pulite

Tien jaar al voelt de Italiaanse premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi de hete adem van het gerecht in zijn nek. Het openbaar ministerie begon negenmaal een zaak wegens omkoperij of vervalsing van de boekhouding, drie daarvan eindigden in vrijspraak en in twee andere zijn de feiten verjaard. Vier zaken zijn dus nog steeds aanhangig, en misschien verhoogt de 65-jarige multimiljonair daarom de druk op de Italiaanse justitie. De afrekening met rechters en magistraten lijkt enkele maanden na het aantreden van Berlusconi op kruissnelheid te zijn gekomen.

BELGA

De premier baarde opzien door scherp uit te halen naar de anti-corruptiecampagne "propere handen" (Mani Pulite), die gepersonifieerd in de persoon van anti-corruptierechter Di Pietro het Italiaanse partijlandschap in het begin van de jaren negentig grondig door elkaar schudde. "De laatste tien jaar is er een burgeroorlog gevoerd", verweet Berlusconi de rechters in een interview. Bij een bezoek aan zijn Spaanse collega Jose Maria Aznar beweerde Berlusconi dat het gerechtelijk apparaat is geïnfiltreerd door voormalige communisten die aansturen op een politieke omwenteling.

Sinds oktober werden twee zaken tegen Berlusconi afgerond. In de eerste, waar het ging om omkoping van belastingsambtenaren door zijn mediabedrijf Fininvest, bekwam de premier een vrijspraak. Het smeergeld zou wel degelijk zijn betaald, maar zonder medeweten van Berlusconi. Een tweede smeergeldzaak werd minder elegant afgesloten. Berlusconi kreeg de vrijspraak wegens verjaring van de feiten en niet wegens bewezen onschuld.

Een rechtbank in Milaan zorgde het voorbije weekend evenwel voor deining door het proces tegen Cesare Previti, een vertrouweling van Berlusconi en volksvertegenwoordiger van diens partij Forza Italia, zoals gepland te laten doorgaan. Previti had gehoopt dat het proces van nul zou herbeginnen. Carlo Taormina, staatssecretaris voor Forza Italia, eiste daarop de arrestatie van de rechters wat hem prompt een terechtwijzing door de Italiaanse president Carlo Azeglio Ciampi opleverde.

Zelfs Berlusconi's coalitiepartner, de "post-fascistische" Alleanza Nazionale (nationale alliantie), nam Taormina scherp op de korrel. De oppositie heeft in het parlement een motie van wantrouwen tegen Taormina aangekondigd en Berlusconi zelf heeft zich nog niet over de zaak uitgelaten.

Eerder blokkeerde hij wel een afvaardiging van drie Italiaanse rechters naar een anti-corruptie-instelling van de Europese Unie. Zijn centrum-rechtse coalitie kwam ook zwaar onder vuur te liggen omwille van een wet die het moeilijker maakte om rogatoire commissies naar het buitenland te sturen. Weldra moeten documenten ook voorzien zijn van een speciale stempel om rechtsgeldig te zijn. De verjaringstermijnen voor valse boekhoudingen worden intussen verkort, wat Berlusconi ongetwijfeld niet tot nadeel zal strekken.

Nu in het nieuws