"Anti-Europese houding schaadt Britse belangen"

Groot-Brittannië moet zich "schikken naar de feiten" en aanvaarden dat de toekomst van het koninkrijk in Europa ligt. De Britse premier Tony Blair heeft dat vrijdag verklaard in een redevoering waarin hij duidelijker dan tevoren aangaf dat de Britse regering ernaar streeft op den duur het pond om te ruilen voor de euro. De mededeling kwam voor beleggers niet als een verrassing. Al voor Blair het woord nam, daalde de Britse munt naar de laagste koers in vier maanden, om later op de dag weer wat in waarde te stijgen.

APNED

Voor het European Research Institute in Birmingham hield Blair zijn meest onomwonden pleidooi voor een pro-Europese koers tot nu toe. Groot-Brittannië, zei de sociaal-democratische premier, ondervindt de schadelijke gevolgen van een "verleden van gemiste kansen" in Europa en moet nu de betrekkingen met de Europese bondgenoten aanhalen.

"Politici van beide partijen (Tories en Labour) zijn steevast tekortgeschoten waar het gaat om het inzien van de realiteit van de Europese integratie", zei Blair. "Daarmee hebben ze de Britse belangen geschaad." Het is in de ogen van Blair de taak van de huidige regering om dat "gebrek aan verbeeldingskracht" goed te maken en "een nieuwe visie te ontwikkelen voor Groot-Brittannië en Europa".

Om de Britten gerust te stellen benadrukte Blair dat het pond pas voor de euro zal worden ingewisseld als aan de vijf eerder opgestelde economische criteria is voldaan en de bevolking er in een referendum haar zegen aan heeft gegeven.

Die verzekering kon een koersdaling van de Britse munt niet voorkomen. Vrijdagochtend was een pond nog slechts 1,4043 dollar waard. Aan het begin van de middag was de koers van het pond weer iets opgekrabbeld, met een waarde van 1,4135 dollar.

Beleggers waren bovendien geschrokken van een bericht in het tabloid The Sun. Dat wist vrijdag te melden dat de volksraadpleging over toetreding tot de Europese Monetaire Unie tegelijk zou worden gehouden met de komende algemene verkiezingen, vermoedelijk in 2005. Downing Street 10 sprak het bericht tegen.

In zijn redevoering diende Blair de critici van repliek die stellen dat Londen een keuze moet maken tussen de Verenigde Staten en Europa waar het gaat om het verdiepen van de politieke en diplomatieke betrekkingen. We moeten zowel met de VS als met Europa een hechte band onderhouden, zei de premier, en dat gebeurt ook.

Een opiniepeiling waarvan de uitkomsten vrijdag werden gepubliceerd geeft aan dat 65 procent van de Britten van mening is dat het voor de economische stabiliteit van Groot-Brittannië goed is dat het land deel uitmaakt van de Europese Unie en 58 procent ziet in dat Europa een rol speelt in de stabiliteit van het pond sterling. Van de duizend ondervraagden is 72 procent voor Europese samenwerking op het gebied van defensie en 81 procent vindt dat het terrorisme efficiënter wordt bestreden wanneer dat in Europees verband gebeurt.

Nu in het nieuws