"Consumenten doen nadenken over invloed reclame"

Op 24 november organiseert het Netwerk Bewust Verbruiken (NBV) in het kader van de internationale Buy Nothing Day ook in Vlaanderen een Niet-Winkeldag. Op deze tiende editie van het evenement willen de organisatoren verbruikers bewust maken van de gevolgen van overconsumptie en de invloed van reclame.

BELGA

"Consuminderen" noemen de organisatoren dat: nadenken over het consumptiepatroon en verbruikers oproepen om een dag per jaar niet te gaan winkelen. In tegenstelling tot vorige jaren zal de Niet-Winkeldag in Vlaanderen niet gepaard gaan met publieke acties.

"We hebben dit jaar geopteerd om niet op straat te komen om de mensen bewust te maken van de verspilling die reclame veroorzaakt", zegt de Bond Beter Leefmilieu, één van de organisatoren van de Niet-Winkeldag in Vlaanderen. "Wat natuurlijk niets afdoet aan de boodschap die we willen uitdragen: reclame vormt een obstakel voor het stimuleren van duurzame consumptiegewoonten".

De Bond stelt dat reclame op meerdere vlakken misleidend en nadelig kan zijn. Enerzijds omdat reclame een sociale druk legt op consumenten, anderzijds omdat reclame tot een versnelde uitputting van natuurlijke hulpbronnen en een opeenstapeling van afvalstoffen leidt. De Bond stelt dat de ontwikkelingslanden daarvan het slachtoffer zijn. "In 2000 investeerde de reclamesector meer dan 70 miljard frank in de Belgische media. Dat is evenveel als het totaal aan onbetaalde schulden van de bevolkingsgroep die af te rekenen heeft met schuldenoverlast". Ook de blijvende stijging in België van reclameberichten in de massamedia, van 40 miljard frank in 1993 tot 73 miljard frank in 2000 -een stijging van zowat 75 procent- vindt de Bond alarmerend.

Nu in het nieuws