"Fedra-enquête bewijst nood aan onafhankelijke dienst"

De Stichting Anti-Stalking/Anti-Mobbing (SASAM) stelt in reactie op de recente enquête over pesterijen bij federale ambtenaren van het magazine Fedra "dat de resultaten een nieuwe bevestiging zijn van onze bevindingen". Volgens voorzitter Josy Claes bewijst het onderzoek ook de grote nood aan een onafhankelijk, extern vangnet dat slachtoffers van pesten gelegenheid moet bieden in volle vertrouwen hulp te zoeken.

BELGA

Uit de Fedra-enquête waaraan 7.193 van de 60.000 federale ambtenaren deelnamen bleek enerzijds dat 2.629 onder hen regelmatig slachtoffer zijn van allerhande pesterijen. 84 procent van alle ondervraagden noemde pesten op het werk een ernstig probleem. "Hogerhand" zou ook te weinig doen om het probleem aan te pakken. Meer dan de helft van de ambtenaren stelde niet te weten tot wie zij zich zouden moeten richten in geval van pesterijen.

"Ik noteer vooreerst het hoge aantal meldingen over pesten wat overeenkomt met het feit dat ook van de klachten die wij ontvangen er verhoudingsgewijs veel meer afkomstig zijn uit overheidsbedrijven. Ten tweede blijkt duidelijk dat ambtenaren bij pesten nergens terechtkunnen. Ook dit komt overeen met onze bevindingen. De Post installeerde weliswaar een meldpunt maar sindsdien is het aantal klachten dat we ontvangen vanuit deze dienst geenszins verminderd", aldus Claes.

De preventieambtenaar die minister van arbeid Onkelinx voorziet in haar wetsontwerp is voor Claes slechts een eerste stap. "Er is vooral nood aan een externe nationale dienst die enerzijds slachtoffer hulp biedt en ten tweede in de bedrijven en openbare diensten bemiddelend optreedt. Een interne preventieambtenaar is immers afhankelijk van de chef op het werk. Uit de Fedra-enquête blijkt echter dat die chef in 56 procent van de gevallen zelf de pester is", aldus Claes.

Nu in het nieuws