Voedselagentschap lanceert campagne voor veilig voedsel

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) functioneert wel degelijk. Er liggen een aantal crisisdraaiboeken klaar in geval er een nieuwe voedselcrisis zou uitbreken en op 1 januari komt er een meldpunt voor consumenten. Dat verklaarde gedelegeerd bestuurder Luc Beernaert vrijdag bij de lancering van een nieuwe campagne voor veilig voedsel.

BELGA

Het Federaal Voeselagentschap werd vorig jaar opgericht in de nasleep van de dioxinecrisis. Bedoeling was alle diensten te integreren die waken over de veiligheid van onze voeding, maar het had heel wat voeten in de aarde vooraleer het agentschap ook echt aan de slag ging.

"Er is nu een directiecomité met één gemeenschappelijk beleid en onze diensten werken goed samen, er is personeel en er zijn financiële middelen: het agentschap functioneert", aldus Beernaert. "We zitten alleen nog niet in eenzelfde gebouw. Maar we staan verder dan het publiek denkt. We zijn voorbereid op een eventuele nieuwe voedselcrisis. Zo liggen er draaiboeken klaar waardoor we meteen weten hoe we snel kunnen ingrijpen, welke procedures moeten gevolgd worden, wie er gecontacteerd moet worden en zo meer", verklaarde hij.

Tegen maart 2002 moet een traceerbaarheidssysteem, dat de herkomst van runderen en varkens nagaat, volledig klaar zijn, zo vult minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet, die ook op de persconferentie aanwezig was, aan. Op dit ogenblik is het wel zo dat alle runderen die gevaar kunnen betekenen voor de volksgezondheid gedetecteerd en geëlimineerd zijn en niet meer in de voedselketen kunnen terecht komen, zegt Beernaert. Hij benadrukte wel dat autocontrole een belangrijk uitgangspunt blijft. Dat wil zeggen dat het in de eerste plaats de producenten van voedingsmiddelen zelf zijn, die hun eigen producten nauwgezet moeten controleren.

Op 1 januari installeert het Federaal Voedselagentschap een meldpunt voor de consument, zo werd ook aangekondigd. Over de communicatie met betrekking tot voedselveiligheid wou Aelvoet evenwel kwijt dat er bijzonder weinig interesse voor bestaat op het ogenblik dat zich niet echt problemen voordoen.

De campagne die vandaag gelanceerd werd, is gericht op kinderen tussen 10 en 14 jaar. Ze bestaat onder meer uit een rondreizende tentoonstelling waarmee op een interactieve manier uitgelegd wordt welke risico's er bestaan bij voeding en hoe die vermeden kunnen worden. De campagne is een initiatief van het Platform Veilig Voedsel en wordt gesteund door de Europese Commissie.