Boerensyndicaat wil consument laten betalen voor BSE-test

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) wil dat de consument betaalt voor de BSE-tests. Deze tests worden op runderen uitgevoerd ter preventie van de gekkekoeienziekte.

BELGA

BR> Het ABS vraagt aan de overheid om een instrument te creëren dat gelden int op alle afgeleide producten van rundsvlees en hiermee een fonds spijst voor het financieren van de BSE-test. Dit moet gebeuren op het niveau van de consument.

Sinds 1 januari 2001 moet ieder rund ouder dan 30 maanden dat ter slachting wordt aangeboden, evenals elk rund ouder dan 24 maanden dat als een risicoslachting wordt beschouwd, op de aanwezigheid van BSE worden getest. Sinds 1 juli 2001 moeten ook alle kadavers van runderen ouder dan 24 maanden eveneens een BSE-test ondergaan.

In 2001 werden de kosten van de monsteropnames en van de tests betaald door de ministeries van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. De regering heeft beslist om in 2002 de kosten van BSE-tests niet meer op zich te nemen. Daarnaast besliste de regering om de kosten zeker niet ten laste te leggen van de producent. De regering stelde voor om de testkosten door te rekenen aan de slachthuizen.

Fedis (de federatie van de distributiesector), de Landsbond der beenhouwers en de exporteurs stemden met het voorstel van inning van de BSE-kosten op het niveau van het slachthuis in. Zij stelden zelfs voor de kosten ook mee te laten dragen door andere sectoren, bijvoorbeeld de melksector. De slachthuissector, de veehandelaarsvereniging en de landbouworganisaties zien deze maatregel niet zitten.

"We weten allemaal dat op niveau van het slachthuis allerlei onkosten gemakkelijk worden doorgerekend aan de producent. Men trekt de onkosten eenvoudigweg af op de verkoopfactuur van de boer. Gezien deze slechte ervaring hebben de landbouworganisaties unaniem het voorstel van de regering afgewezen", aldus Guy Depraetere, algemeen secretaris van het Algemeen Boerensyndicaat.

"Wij nemen nu al de kosten voor het verwijderen en vernietigen van risicoafval en de veterinaire kosten voor onze rekening. Wanneer de consument nog meer garanties vraagt dan zullen wij die geven, maar dan dient hij wel de meerkost te betalen. Voor de consument is het immers de garantie dat alles in orde is", aldus Depraetere.

Nu in het nieuws