Poststaking in Wallonië een succes

De oproep van het gemeenschappelijk vakbondsfront van De Post om vrijdag te staken in Wallonië, wordt goed opgevolgd. Met de staking wordt geprotesteerd tegen de plannen van de directie om rendabele producten over te hevelen naar dochterondernemingen van privé-recht, het personeelsbestand in te krimpen, de sociale dienstverlening af te bouwen, meer dan een derde van de postkantoren- ongeveer 400 - te sluiten en sorteercentra te ontmantelen.

BELGA

Volgende week wordt maandag (26 november) in Brussel en vrijdag (30 november) in Vlaanderen gestaakt bij De Post