Nettoverlies Ubizen loopt op tot 64 miljoen euro

Ubizen heeft in het eind september afgelopen boekjaar een verlies geleden van 64 miljoen euro of 2,6 miljard frank. Dat is aanzienlijk meer dan het jaar voordien, dat afgesloten werd met een verlies van 5,8 miljoen euro. De omzet steeg met 30 procent naar 99 miljoen euro.

BELGA

Een groot deel van het verlies is terug te vinden in de resultaten van het vierde kwartaal. Daarin wordt een verlies opgetekend van 54,9 miljoen euro. Dat bedrag omvat onder meer afschrijvingen op goodwill (16,8 mio euro) en op immateriële activa (7,1 mio euro). Ook de kosten van het herstructureringsplan werden volledig in het afgelopen fiscale boekjaar opgenomen. Volgens ceo Stijn Bijnens moet de bedrijfskasstroom vanaf het eind van december opnieuw uit het rood zijn. Voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar wordt een omzet verwacht van 24 miljoen euro.

De herstructurering moet ervoor zorgen dat de kosten per kwartaal met 4,5 miljoen euro verminderen.

Nu in het nieuws