Voor Kerstmis beslissing over tweede Belg in ruimte

Voor Kerstmis moet in België een beslissing vallen omtrent een vlucht van Frank De Winne met een (nieuwe) Sojoez naar het Internationaal Ruimtestation ISS. Dit heeft regeringscommissaris voor wetenschapsbeleid Yvan Ylieff donderdagavond telefonisch aan BELGA meegedeeld na afloop van de achtste ministerconferentie van het Europese Ruimtevaartbureau ESA in het Schotse Edinburgh. De Winne zou voor iets minder dan een half miljard frank de tweede Belg in de ruimte kunnen worden, en de concurrentie om hem voorbij te steken is groot, aldus Ylieff. De Russen willen in ieder geval 100 miljoen frank onmiddellijk incasseren, onder andere omdat De Winne reeds een kosmonautenopleiding geniet. Hij heeft in Moskou al veel indruk gemaakt, beklemtoonde de bewindsman. De regeringscommissaris zei dat Vlaanderen weinig animo heeft betoond voor het federale verzoek om aan de vlucht van De Winne (financieel) bij te dragen. Het geld zal derhalve federaal worden vergaard, opdat De Winne - ten vroegste eind volgend jaar als hij in april niet moet invallen voor een Italiaanse astronaut - zijn ruimtetrip zou kunnen maken. Overigens hebben de voor ruimtevaart bevoegde ministers in Edinburgh niet volledig het programmma gedekt om Europese astronauten met een Sojoez naar het ISS te sturen. België hield zich wel aan zijn engagement van één procent, zei de Belgische bewindsman. Luidens Ylieff hebben de ministers nog geen beslissing genomen over het al dan niet toelaten van het lanceren van (goedkope) Sojoezraketten op de Europese ruimtehaven Kourou, de thuisbasis van de Ariane die de commerciële lanceermarkt domineert. De onderhandelingen met de Russen blijven doorgaan. Op een moeizaam op het Internet doorgestuurde persbriefing zei directeur-generaal Antonio Rodota van ESA daaromtrent dat Europa Kourou wel voor de Russen wil openstellen. Doch alles hangt af van de condities, lees de potentiële concurrentie met de Ariane. Volgens de Belgische regeringscommissaris heeft Groot-Brittannië aanvankelijk dwars gelegen inzake het satellietnavigatiesysteem Galileo dat in samenwerking met de Europese Unie loopt. Waar voor ESA het programma verder kan lopen, dient de Europese Raad voor Transport op zijn beurt het finale groen licht te geven. Het programma is door de lidstaten van ESA voor meer dan honderd procent onderschreven, met een volgens Ylieff "eerbare" Belgische bijdrage van dertig miljoen euro.

BELGA

België gaat ook voor twaalf procent (tien miljoen euro) participeren in het aardobservatieprogramma GMES dat eveneens in samenwerking met de Europese Unie loopt. Inzake het (voor Wallonië en Brussel belangrijke) pakket Ariane dat ter tafel lag, heeft België een engagement van 4,5 procent aangegaan. Het zegde ook zoals gepland vijftig miljoen euro toe voor het (niet verplichte) wetenschappelijk programmma van ESA, in België bekend onder de naam Prodex. België sleepte een participatie van 130 miljoen euro (of dertien procent) in de wacht voor het telecommunicatieprogramma Artes. Vlaanderen zou daarbij 75 procent van de industriële return voor België krijgen.

De ministers hebben volgens Ylieff een zware discussie gevoerd over het algemeen budget en het algemeen wetenschappelijk programma van ESA. Beide zijn verplicht voor alle lidstaten, maar Duitsland lag dwars in verband met een indexering. Uiteindelijk kwam men overeen het wetenschappelijk pakket met 2,5 procent te laten stijgen en het algemeen budget (grosso modo de algemene werkingskosten van ESA) met drie procent te laten klimmen. Ylieff bevestigde dat ESA zestig procent van zijn budget voor het gebruik van het Internationaal Ruimtestation zal bevriezen, in afwachting van een duidelijke stellingname van de VS over hun participatie. In de lente wil ESA duidelijkheid.

Nu in het nieuws