Koningsfeest voor eerst ook in parlement

Premier Guy Verhofstadt wil dat de gelijkheid tussen man en vrouw zo snel mogelijk in de Grondwet wordt geschreven. Dan kan er werk worden gemaakt van wetsontwerpen en -voorstellen om meer vrouwen op de kieslijsten te krijgen. Dat zei hij in zijn toespraak tijdens de plechtigheid in het parlement naar aanleiding van het Koningsfeest.

BELGA

Het Koningsfeest in het parlement werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Benevens de premier voerden ook de voorzitters van Kamer en Senaat het woord. Het plechtig gedeelte werd afgesloten met de versie van het Belgisch volkslied op mondharmonica, vertolkt door baron Toots Tielemans. Daarna volgde een receptie. De toespraken werden gehouden in de leeszaal van de Kamer maar konden op scherm gevolgd worden in een aantal andere zalen van het parlement. Naast de ministers van State, leden van de verschillende regeringen en parlementen en de vertegenwoordigers van de verschillende machten en overheden, werden ook 275 gewone burgers uitgenodigd, 25 per provincie en nog eens eenzelfde aantal voor Brussel. Tot vorig jaar was er op 15 november enkel het Te Deum dat door de kardinaal gezongen werd in aanwezigheid van de koninklijke familie en de vertegenwoordigers van de verschillende machten van het land. Maar bij het aantreden van de paars-groene coalitie gingen al snel stemmen op om ook een burgerlijke plechtigheid te organiseren naar aanleiding van het Koningsfeest. Uiteindelijk werd geopteerd voor een plechtigheid in het federale parlement waarbij in aanwezigheid van de koninklijke familie - ook hier blijven koning en koningin afwezig zoals dat ook traditioneel bij het Te Deum gebeurt - en 275 burgers een aantal toespraken gehouden worden. Het burgerlijke luik van de Koningsfeest heeft ook een lokaal luik. Verschillende steden zoals Kortrijk, Hasselt en Antwerpen, organiseerden op hun beurt een burgerlijke plechtigheid naar aanleiding van 15 november

Nu in het nieuws