Brusselse regering versoepelt toezicht gemeenten

De Brusselse regering heeft donderdag een voorontwerp van ordonnantie goedgekeurd die de administratieve voogdij over de gemeenten versoepelt. Concreet kort de ordonnantie de termijnen voor de voogdij in. Volgens minister-president François-Xavier de Donnea gaat het erom het gemeentelijk beheer te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat er sneller juridische zekerheid komt over de beraadslagingen in de gemeenteraden die aan de voogdij worden onderworpen.

BELGA

De minister-president ondervond als voormalig burgemeester van Brussel-stad zelf hoe lang het kan duren vooraleer een beslissing van de gemeenteraad effectief wordt uitgevoerd. Na een akkoord om werken te laten uitvoeren en nadat een aannemer werd aangeduid, duurde het soms 18 tot 24 maanden vooraleer de eerste drilboor in het straatbeeld verscheen, aldus de Donnea. Concreet wijzigt de nieuwe tekst een ordonnantie uit '98 die de termijn van de administratieve voogdij al voor veel beslissingen inkortte van 90 tot 50 dagen. Het ontwerp van de Donnéa maakt de termijnen voor schorsingen, nietigverklaring of goedkeuring korter en versnelt en vereenvoudigt de overdracht van documenten. De termijn voor schorsing en nietigverklaring wordt teruggebracht van 50 naar 40 dagen. De termijn om een geschorste akte te rechtvaardigen wordt ingekort van 150 naar 80 dagen. Elk besluit dat schorst, vernietigt of een beslissing niet goedkeurt, moet formeel worden gemotiveerd. De goedkeuring van een beslissing van de gemeenteraad wordt in alle gevallen teruggebracht tot 40 dagen. Tot nu toe varieert die termijn al naargelang het type dossier. Het gewest zal de termijn maar éénmaal met 40 dagen kunnen verlengen. Alleen voor de goedkeuring van de rekeningen krijgt het gewest nog 80 dagen de tijd om zich uit te spreken. Voorts kunnen de gemeenten hetzij de begroting zoals vastgesteld door het gewest aannemen hetzij een nieuwe gewijzigde begroting aannemen binnen een termijn van 60 dagen in plaats van binnen 150 dagen. Ook werd beslist dat de gemeenten hun akten voortaan per e-mail kunnen doorsturen. De Donnéa spreekt van een belangrijke beslissing die de termijnen voor de voogdij zodanig inkort dat het Brussels gewest Vlaanderen en Wallonië ver vooruit is. Hij wijst erop dat er daar nog een tussenstap via de gouverneur is