N-VA-kamerleden dienen voorstel in dat politieke rol koning afschaft

De Nieuw-Vlaamse Alliantie dient in de Kamer een wetsvoorstel in dat komaf maakt met de politieke rol van de monarchie. Ze roept de andere partijen ook op een democratisch debat te voeren over het thema.

BELGA

De N-VA-kamerleden Frieda Brepoels en Karel Van Hoorebeke stellen vast dat heel wat politici - ook van de meerderheid - zich niet kanten tegen een debat over de politieke rol van de koning. Maar, tussen woord en daad gaapt een diepe kloof, luidt het donderdag in een mededeling. De twee willen daar iets aan doen. Brepoels en Van Hoorebeke dienen dan ook een voorstel in dat alle grondwetsartikels die de koning politieke macht geven voor herziening vatbaar verklaart. Het gaat om de artikels inzake de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden van de koning, de bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van ministers, het bevel over de krijgsmacht, het uitroepen van de staat van oorlog, de ondertekening van wetten en besluiten, het verlenen van adeldom, de senatoren van rechtswege, de eedformule en het genaderecht.

Volgens de N-VA kan een democratisch verkozen parlement niet aanvaarden dat één familie via erfopvolging politieke macht krijgt toebedeeld. "Wie in een democratie politieke macht uitoefent, moet daarvoor verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoordiging, aan de kiezers. Het is daarenboven een publiek geheim dat deze macht altijd gebruikt is geworden in het verzet tegen emancipatorische bewegingen: de Vlaamse, de sociale en de ethische ontvoogding", verantwoorden de twee kamerleden hun voorstel. Dat de N-VA kiest voor een Vlaamse republiek is algemeen bekend. Toch beseffen Brepoels en Van Hoorebeke dat die niet meteen voor morgen is. Daarom willen ze het debat voorlopig beperken tot de politieke rol van de vorst, waarbij de N-VA pleit voor een loutere ceremoniële rol, naar Zweeds model. "Wij verlangen een open, democratisch debat hieromtrent. Zelf staan wij open voor discussie. Wij hopen van de andere politieke partijen hetzelfde", besluiten Brepoels en Van Hoorebeke.

Nu in het nieuws