Gehoorschade door popmuziek gering

De schade die mensen oplopen aan hun gehoor door naar harde muziek te luisteren, blijkt geringer dan aanvankelijk werd gedacht. Het schadelijkst is het dragen van een hoofdtelefoon, daarna het bijwonen van popconcerten en houseparty's en als laatste discotheken.

BELGA

Bij mannen is de schade groter dan bij vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO naar de mate van gehoorschade door blootstelling aan popmuziek. Minister Els Borst van Volksgezondheid heeft de derde en laatste fase van het rapport dinsdag naar de Tweede Kamer, de kamer van volksafgevaardigden, gestuurd. Bij de onderzochte jongeren treedt gehoorschade slechts op bij een klein percentage terwijl ook de schade op zich relatief gering is. Toch vindt Borst het van belang dat er meer inzicht komt in de ernst van de gevolgen voor het gehoor. Aan de TNO-studie in de laatste fase deden 415 jongeren tussen de 19 en 27 jaar mee. Van hen werden 29 deelnemers niet meegeteld, omdat zij al klachten hadden over hun gehoor door bijvoorbeeld erfelijkheid. Vijftig dienden als controlegroep die bijna geen harde muziek hoorden. De deelnemers kregen vragenlijsten over hun jarenlange ervaring met luisteren naar muziek en bezoek van concerten, en daarnaast een gehooronderzoek. TNO kan niet verklaren waarom vrouwen minder gehoorschade hebben. Het kan zijn dat mannen vaker dan vrouwen naar luidruchtiger popconcerten gaan of dichter bij de luidsprekers staan. De onderzoekers hadden daar geen informatie over. Evenmin is duidelijk hoe schadelijk het is als je zelf in een popgroep speelt of werkt als discjockey. De schade ontstaat bij 6000 Hz, althans alleen bij mannen. Die waarde wordt niet gehaald in discotheken, wel bij houseparty's en popconcerten. Opmerkelijk is ook dat gehoorschade niet afhangt van de duur dat men aan harde muzikale activiteiten wordt blootgesteld. Twee popconcerten per jaar gedurende tien jaar levert bij mannen dezelfde schade op als vijf popconcerten per jaar gedurende vier jaar. Verder bleek dat de helft van de deelnemers na een houseparty oorsuizingen had, 21 procent na een popconcert en 14 procent na bezoek aan een discotheek. Toch toont dat volgens TNO niet aan dat oorsuizingen duiden op de ontwikkeling van gehoorschade. Het omgekeerde is ook niet bewezen

Nu in het nieuws