Ombudsjan in verzet tegen recht van antwoord

De rechter in kort geding heeft donderdag gevonnist dat het TV1-programma Ombudsjan een recht van wederwoord van de fabrikant van ramen en deuren Engels in Lokeren moet voorlezen. Gebeurt dat niet, dan hangt de VRT, presentator Jan van Rompaey van Ombudsjan en de betrokken redacteur een dwangsom van één miljoen frank (zo'n 25.

BELGA

000 euro) boven het hoofd, zo is van de eindredacteur van het programma vernomen. Problemen die eigenaars van een huis in Duffel hadden met ramen en deuren van de firma Engels, komen daardoor donderdagavond (vanavond) niet aan bod in Ombudsjan. Het onderwerp wordt uitgesteld. De openbare omroep gaat immers in derdenverzet tegen de uitspraak van de rechter. Bart Janssen en zijn echtgenote An bestelden voor hun verouderde rijwoning in Duffel houten deuren en pvc-ramen bij de firma Engels. Een meestergast van Engels nam de maten van de ramen en deuren op. Toen de vrachtwagen de ramen en deuren ging leveren, moest Janssen tekenen dat ze goed geplaatst waren, terwijl ze nog op de vrachtwagen lagen. Indien hij niet tekende, zou de vrachtwagen wegrijden zonder de ramen en deuren te lossen. Janssen tekende. Maar dan bleek dat de afmetingen niet klopten. Janssen eiste dat de firma haar fout herstelde, maar dat weigerde ze. De koper had immers getekend dat de ramen goed geplaatst waren, zo sloot de firma de discussie. Ombudsjan wou het in de uitzending hebben over de clausule dat kopers moeten tekenen dat de geleverde goederen goed geplaatst zijn, op het moment dat ze nog niet gemonteerd zijn. De redactie van Ombudsjan maakte Engels van bij het prilste begin van de research duidelijk dat zij haar standpunt in de uitzending zou kunnen toelichten. Tot voor kort wou de firma hierop ingaan, maar dinsdagavond laat kwam dan het bericht dat Engels via eenzijdig verzoekschrift wou bekomen dat Ombudsjan het recht van antwoord van Engels zou voorlezen in de uitzending. De programmakers begrijpen niet dat Engels niet wil ingaan op de uitnodiging van Ombudsjan om deze zaak toe te lichten, temeer omdat in overleg met Ombudsjan een positieve oplossing voor het probleem werd uitgewerkt, aldus eindredacteur Stefan De Bouver in een mededeling

Nu in het nieuws