EU-parlement bepleit overheidssteun luchtvaart

Om de Europese luchtvaart te redden, bepleiten zowel Raadsvoorzitster Isabelle Durant als eurocommissaris voor Tewerkstelling en Sociale Zaken, Anna Diamantopoulou, een aanpassing van de Europese concurrentieregels. De bepalingen zijn momenteel zo strikt dat ze de even noodzakelijke als onvermijdelijke herstructurering verhinderen, zo stellen Durant en Diamantopoulou.

BELGA

Tijdens het debat over de crisis in de luchtvaartindustrie donderdag in het Europees Parlement (EP) viel het op dat vele parlementsleden overheidssteun bepleiten en dat de Europese Commissie steeds meer onder druk komt. Daarnaast kwam er uit alle hoeken forse kritiek op de Amerikaanse hulp aan de eigen luchtvaart. "Het is absoluut noodzakelijk dat we ons weerbaarder tegenover de VS opstellen", aldus Durant.

De Belgische minister van Verkeer en Mobiliteit bepleitte een duidelijk mandaat voor de Europese Commissie om met derde landen te onderhandelen. Ook Diamantopoulou betreurde dat Europa tegenover andere landen, vooral de VS dus, niet met één stem spreekt. "Dat is een groot tekort en de Europese luchtvaart is er het eerste slachtoffer van".

Op de diverse pleidooien voor staatssteun in het halfrond - een Ierse europarlementariër noemde een 'national carrier' even belangrijk als het volkslied en de nationale vlag - reageerde Diamontopoulou afwijzend. "De Europese bepalingen inzake staatssteun zijn de Koran niet en desgevallend is er ruimte voor evolutie. Toch menen we dat staatssteun geen oplossing is en dat ze de Europese markt alleen verder zou ontwrichten", zo klonk het bij de eurocommissaris. Durant werd in haar repliek bijna geëmotioneerd. "Het heeft geen zin om opnieuw de oplossingen uit het verleden op te dienen. Het zou een tragische misstap zijn".

Toch legden Durant en Diamantopoulou er de nadruk op dat compensaties wel kunnen. Ondermeer inzake de extra-verzekeringspremies en de vierdaagse sluiting van het Amerikaans luchtruim. De Europese Commissie wil daarover niet krenterig doen. Daarnaast is er het Europees Sociaal Fonds dat in deze ook voor soelaas kan zorgen.

Veel kritiek was er verder op de manier waarop de 'slots' beheerd worden. Daarmee kwam ook de Sabena-erfenis onder vuur, maar Durant noch Diamantopoulou gingen erop in. Als de crisis in de Europese luchtvaart aan bod komt, is het momenteel niet ongewoon dat Belgen het woord nemen. Pierre Jonckheer (Ecolo) haalde fors uit naar de concurrentievervalsing van de Amerikanen.

Marianne Thyssen (CD°V) volgde hem in die kritiek en vroeg bijzondere aandacht voor de KMO's die in de schaduw van de grote luchtvaartmaatschappijen opereren. Dirk Sterckx (VLD) kantte zich tegen nationale steunmaatregelen, omdat ze zinloos zijn. "Alleen Europese hulp en aanpak kunnen de luchtvaart nog redden".

Voor het eerst sinds heel lang mengde ook het Vlaams Blok zich nog eens in het debat. Het failliet van Sabena was voor Frank Van Hecke een reden om naar het Belgisch vorstenhuis en de opeenvolgende federale regeringen uit te halen.

Nu in het nieuws