"Antwerpen moet kindvriendelijkste stad worden"

De Antwerpse schepen van Onderwijs en Jeugd Kathy Lindekens wil van Antwerpen de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen maken. Dat is de doelstelling die Lindekens zich in haar nieuwe beleidsnota Jeugd stelt. De schepen wil het vrijetijdsaanbod in de stad versterken, de participatie van de kinderen en jongeren verhogen en van een jeugdwerkbeleid naar een jeugdbeleid evolueren. Om deze drie doelstellingen te verwezenlijken denkt schepen Lindekens onder meer aan een "interactieve stadsradio, een creatieve naschoolse opvang voor tieners en een kindergemeenteraad".

BELGA

Lindekens wil het jeugdcentrum Ter Loo, dat in aanbouw is, volledig richten op jongeren met repetitieruimtes en multimedia-infrastructuur. "Maar daarnaast moet er ook een ruimte voor kinderen zijn", aldus Lindekens. "Daarom wil ik ook een soort kinderbiotoop creëren, een overkoepelend kindercentrum. Daar kunnen dan niet alleen activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden, maar ook een kinderrechtenwinkel kan daar ondergebracht worden." De schepen hecht dan ook veel belang aan ruimte voor kinderen en jongeren. "Uit een rondvraag bij meer dan 6000 jongeren blijkt dat ruimte om te spelen de grootste vraag is van de kinderen", aldus Lindekens. "Dat is dan ook een van de prioritaire aandachtspunten in mijn beleidsnota." Ook bleek uit de rondvraag dat veel jeugdbewegingen problemen hebben met de lokalen, die ze gebruiken. "Klachten over vochtigheid of problemen met sanitair of het dak komen zeer veel voor", zegt Lindekens. "Ongeveer de helft van de organisaties zegt niet tevreden te zijn met hun lokalen." Daarom vraagt Lindekens een inspanning op de stedelijke begroting van 2002 van 21 miljoen frank (520.000.000 euro). Dat bedrag loopt in 2004 op tot 48 miljoen frank. De uitgaven voor de infrastructuur zouden wel dalen. Lindekens begroot deze uitgaven in 2002 op 72 miljoen frank (1,78 miljoen euro), in 2004 zou dat bedrag moeten afnemen tot 57 miljoen frank (1,41 miljoen euro).