Europees Parlement botst met chemische industrie

Het Europees Parlement (EP) heeft donderdag met 242 tegen 161 stemmen het rapport-Schörling aangenomen. Daarmee krijgt de Europese Commissie groen licht om een strikter controlesysteem (REACH) voor chemische stoffen op te zetten. Het EP stelt in zijn resolutie dat er na 2012 geen vergunning wordt gegeven voor het gebruik in consumentenproducten van gevaarlijke stoffen.

BELGA

Tegen het rapport-Schörling, maar evengoed tegen het Witboek van de Europese Commissie over een "Strategie voor een Toekomstig Beleid van Chemische Stoffen", had de chemische lobby de laatste weken een grootschalig offensief geopend. Met paginagrote krantenadvertenties en vele brieven werden de europarlementariërs bewerkt. Ook de Belgische leden kregen hun postpakket. Zo verstuurde de Federatie van de Chemische Nijverheid van België (Fedichem) een document naar Kathleen Van Brempt (SP.A), lid van de milieucommissie en een van de initiatiefnemers van het rapport. In dat document werd het 'ecologisch radicalisme' van het EP aangeklaagd. Verder stelde Fedichem dat de goedkeuring van het rapport-Schörling de "grote chemische bedrijven zal verzwakken en een groot aantal ondernemingen zal verplichten om zich te delokaliseren".

De campagne bleef niet zonder gevolg. Onder impuls van de Duitsers pakte de Europese Volkspartij (EVP) met een amendementenslag uit, die het EP donderdagmiddag eindeloos aan de stemmachine kluisterde. Met liberale steun werd het rapport-Schörling op een aantal belangrijke punten afgezwakt. Voor stoffen waarvan er minder dan 1 ton per jaar worden geproduceerd, vervalt de registratieplicht. Desondanks vindt Kathleen Van Brempt de goedkeuring van het rapport een belangrijke stap in de goede richting. "De Europese Commissie kan nu aan het wetgevend werk rond het Witboek beginnen", aldus Van Brempt. "Bovendien wordt het vervangingsprincipe van gevaarlijke stoffen behouden. Nog een punt waar de industrie zich tegen verzette."

Voor de stemming werden de standpunten van de chemische industrie nog fors op de korrel genomen. De Groene fractie verspreidde een berekening die het doemscenario van de bedrijfstak relativeerde. Op basis van de berekeningen van de Europese Commissie becijferden de Groenen dat de maatregelen die in het Witboek worden voorgesteld, slechts 0,05 procent van de omzet van de Europese chemische industrie bedragen.

Nu in het nieuws