Grondwater vervuild in Herent

Het gemeentebestuur van Herent heeft het nieuws over een geval van ernstige grondwatervervuiling op zijn grondgebied uit de pers moeten vernemen. Burgemeester Willy Kuijpers en de plaatselijke schepen van leefmilieu Jos Bex kunnen er niet mee lachen.

BELGA

BR> Uit de resultaten van een oriënterend bodemonderzoek blijkt dat het grondwater rond het bedrijf MAHO, waar tot voor kort een opslagplaats voor schroot en voertuigwrakken gevestigd was, ernstig vervuild is. De milieu-inspectie vond er in het grondwater en de bodem grote waarden benzeen, cadmium, lood en zink. De milieu-inspectie had woensdag gemeld dat onder andere de burgemeester al werd ingelicht, maar dat is totnutoe niet gebeurd. "Volkomen onlogisch", zegt Kuijpers.

Het bedrijf zelf kreeg het rapport van de milieu-inspectie woensdag in de bus en bezorgde het donderdag aan het gemeentebestuur, dat "met zeer grote verwondering" kennis had genomen van de persberichten.

Het gemeentebestuur van Herent wijst erop dat het om een oriënterend onderzoek ging. "Om de omvang van de verontreining te kennen, moet men eerst de resultaten van een beschrijvend onderzoek afwachten", luidt het. Dat onderzoek moet door OVAM gebeuren.

Indien uit het verder onderzoek blijkt dat er maatregelen noodzakelijk zijn, zullen deze onmiddellijk worden opgelegd, verzekeren Kuijpers en Bex. De omwonenden, die behoorlijk ongerust zijn door wat ze uit de media vernamen, zullen verder op de hoogte worden gehouden. Het gemeentebestuur van Herent heeft aan het bedrijf MAHO een milieuvergunning klasse II voor verdere uitbreiding afgeleverd, "na openbaar onderzoek waarop geen bezwaren binnenkwamen, en op basis van een gunstig advies van OVAM", wordt opgemerkt.

Kuijpers voegt er nog aan toe dat geregeld controles plaatsvinden en dat de samenwerking met de verantwoordelijken van het bedrijf uitzonderlijk goed verloopt.

Nu in het nieuws