Stad Kortrijk wil 40 personeelsleden ontslaan

De stad Kortrijk wil 40 van de in totaal 1400 personeelsleden laten afvloeien. Dat staat in een masterplan dat aan de vakbonden werd voorgelegd. De ontslagen maken deel uit van een bezuinigingsoperatie van de stad.

BELGA

Volgens Reginald Wyffels (ACOD) is het de bedoeling om 10 personeelsleden op een natuurlijke manier te laten afvloeien. Dit zou gebeuren door hen te stimuleren om op 60 jaar het pensioen aan te vragen. Dit zou gebeuren door die personeelsleden drie maanden voor hun zestigste met (betaald) verlof te sturen, op voorwaarde dat op 60 het pensioen wordt aangevraagd. Een dertigtal andere contractuelen zou eveneens afvloeien. Voor personen met een contract van bepaalde duur zou het contract niet meer verlengd worden, voor personen met een contract van onbepaalde duur zou het om naakte ontslagen gaan.

Eind november zitten de onderhandelingspartners opnieuw rond de tafel. Mogelijk volgen er nog ontslagen, want momenteel loopt een studie die de rendabiliteit van de garagedienst, die nu in eigen beheer van de stad is, moet onderzoeken. Die dienst zou eventueel uitbesteed worden aan de privésector. Het ACOD pleit ervoor om de naakte ontslagen zoveel mogelijk te beperken en voor een statutaire tewerkstelling.