Verhoogde dioxinewaarden in Wilsele

Agalev-Leuven eist dat er snel duidelijkheid komt over de oorzaken van de verhoogde dioxinewaarden die de Vlaamse Milieumaatschappij dit voorjaar in Wilsele (Leuven) heeft opgemeten. De gemeten dioxinewaarden lagen 4 maal hoger dan de richtwaarde die 6,8 picogram TEQ/m2 per dag bedraagt. Ook in het verleden stelde de VMM op deze plaats al eens verhoogde waarden vast.

BELGA

De Leuvense Groenen stellen zich ongerust te maken over de gezondheid van de omwonenden en vragen dat het Leuvense stadsbestuur in overleg met de VMM enkele aanvullende metingen in de omgeving zou laten uitvoeren teneinde de bron van de vervuiling op te sporen. "Zodra er duidelijkheid bestaat over de oorzaak dient deze bron snel en adequaat aangepakt te worden", aldus Agalev-Leuven.

De verbrandingsoven voor ziekenhuisafval die de NV Machiels in de nabijheid van het VMM-meetstation uitbaat, ligt volgens de Groenen mogelijk aan de basis van de vervuiling. Ze wijzen hierbij op het feit dat bij onvoorziene of ongecontroleerde omstandigheden de rookgassen via een noodklep worden afgevoerd. In dat geval passeren de gassen niet langs de rookgaszuivering en worden ze ook niet gemeten. De Groenen willen dat de dioxine-uitstoot voortaan ook ter hoogte van deze noodklep gemeten wordt.

Nu in het nieuws