Werkgroep Senaat: objectieve criteria dotaties koninklijke familie

De werkgroep Dotaties van de Senaat heeft dinsdag het kader geschetst waarbinnen er in de komende maanden zal gewerkt worden. De werkgroep gaat objectieve criteria opstellen voor wie in de toekomst recht heeft op een dotatie en hoe hoog die toelage zal zijn.

BELGA

Dat verklaarde de voorzitter van de werkgroep, Frans Lozie (Agalev). Hij benadrukte dat de werkgroep zich zal beperken tot de dotatie, aangezien de grondwet voorziet dat de civiele lijst vastgelegd wordt bij het aantreden van een nieuwe koning. Aanpassingen zijn dus grondwettelijk onmogelijk. Wel kunnen er aanpassingen aangebracht worden in de dotaties, die jaarlijks in de begroting worden vastgelegd. Lozie sloot niet uit dat op termijn de bestaande dotaties getoetst worden aan de objectieve criteria die de werkgroep heeft opgesteld. Volgende donderdag werkt de werkgroep verder. Frans Lozie hoopt tegen dan ook de laatste nota's van de fracties te hebben ontvangen, verklaarde hij dinsdag na afloop van de vergadering

Nu in het nieuws