Vlaams Blok wil publicatie criminaliteitsrapport

Het partijbestuur van het Vlaams Blok eist dat justitieminister Marc Verwilghen het rapport over de criminaliteit bij migranten openbaar maakt en dat er een grondig parlementair debat zou volgen. Dat stelt voorzitter Frank Vanhecke maandag in een mededeling.

BELGA

Het rapport is van de hand van de sociologe Marion Van San en werd destijds door justitieminister Verwilghen besteld. Maar die heeft het verslag reeds enkele maanden in zijn bezit zonder het publiek te maken. Het Vlaams Blok vindt het "volstrekt Kafkaiaans" dat ongeveer de gehele pers in het bezit van de studie is, maar de parlementsleden ervan onthouden worden.

Het Vlaams Blok eist dat de studie onverwijld gepubliceerd wordt en dat een grondig debat zou volgen, waarbij de onderzoekster haar studie zou kunnen toelichten en tevens zou uitleggen waarom ze van de verschillende autoriteiten - in de eerste plaats van het kabinet van justitie, maar ook van de plaatselijke besturen - zoveel tegenkantingen ondervond.