"Te jong met pensioen maakt depressief"

Steeds meer mannen met psychische klachten zoeken hulp. Dat zegt de Belgische Liga voor Depressie. "Tot voor kort kwam slechts tien procent van de oproepen van mannen", zegt Muriëlle Vanderveken van de Liga. "Nu stellen we vast dat ongeveer de helft van de mensen die ons contacteren mannen zijn. Naast relatieproblemen merken we dat veel mannen het moeilijk hebben met hun jonge pensioenleeftijd."

KARIN VANHEUSDEN

Onderzoeken tonen aan dat depressies dubbel zoveel en angststoornissen twee- tot viermaal meer voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. Drie vierde van de antidepressiva, en dit geldt van Noord-Amerika tot West-Europa, worden door vrouwen genomen. Volgens Myriam Van Moffaert, professor forensische psychiatrie aan het UZ in Gent, heeft dit veel te maken met de samenleving die vrouwen toestaat gevoelens zoals angst te uiten en medische zorg te gebruiken voor emotionele problemen.

"Voor mannen zijn er andere uitlaatkleppen, zoals passieve en actieve sportbeoefening en alcoholverbruik, terwijl vrouwen meer thuisblijven en tranquillizers gebruiken", zegt professor Van Moffaert. En ze stelt het nog krasser: "Het vrouwelijk patroon van tranquillizergebruik is onmiskenbaar het spiegelbeeld van het mannelijk patroon van alcoholverbruik."

Vanuit haar ervaring bij de Liga voor Depressie meent Muriëlle Van Overbeke dat mannen "vanalles zullen proberen om hun problemen de baas te kunnen, maar dat een doktersbezoek wel het laatste is dat bij hen opkomt. Een man mag niet huilen, een man moet sterk zijn, hij is de verantwoordelijke, de 'baas' van het gezin", zegt zij. "Met als gevolg dat zij hun depressies zelf proberen te regelen, of, zoals ook soms gebeurt, voor de sterke wapens kiezen, zoals zelfdoding bijvoorbeeld."

"Van de andere kant valt op hoeveel meer mannelijke oproepen wij krijgen sinds een half jaar. Meestal van mannen tussen de 40 en de 55 jaar. Vaak halen zij relatieproblemen aan als oorzaak van hun depressie, maar een opvallende groep heeft het moeilijk om op non-actief te staan. Ze worden op behoorlijk vroege leeftijd met hun pensioen geconfronteerd, en dat komt erg zwaar aan. Het gaat hier vaak over mannen die eerder al met depressies te maken hadden, maar die gevoelens hebben geprobeerd te onderdrukken door zich nog meer op hun werk te storten."