Xeikon krijgt op 27 november uitsluitsel over concordaat

De Antwerpse rechtbank van Koophandel spreekt zich op 27 november uit over de aanvraag tot gerechtelijk akkoord van drukpersenproducent Xeikon. Die stelde dinsdagmiddag zijn herstelplan aan de voorzitter van de rechtbank voor. Verdere gegevens over dit plan zijn nog niet bekend.

BELGA

Ook de vakbonden werden door de voorzitter van de handelsrechtbank ontvangen. "We hebben onze steun aan de directie en het bedrijf betuigd", aldus ACV-afgevaardigde Luc De Bruyn. "Maar we hebben ook onze bezorgdheid over de tewerkstelling geuit". "Wij vragen immers een maximale tewerkstelling", valt zijn ABVV-collega Willy Van Der Vloet hem bij. De rechtbank heeft nu veertien dagen de tijd om zich in het dossier te verdiepen. Op dinsdag 27 november spreekt de rechtbank zich uit. Volgens Van Der Vloet is het dossier dat Xeikon heeft ingediend "vrij volledig". Hij verwacht dan ook dat de rechtbank het gerechtelijk akkoord van Xeikon zal goedkeuren. "Het dossier heeft zeker slaagkansen", aldus Van Der Vloet, die er wel van uitgaat dat er jobs zullen verdwijnen

Nu in het nieuws