Verzoeningsvergadering bij Ford Genk

Het paritair comité van de metaalbouw Limburg heeft de directie en vakbonden van Ford Genk opgeroepen voor een verzoeningsvergadering. De vergadering onder leiding van de sociaal bemiddelaar gaat door op 20 november om 9.30 u. in Hasselt, zo meldt vakbondsafgevaardigde Gerard Ignoul van het ACV.

BELGA

De CAO-onderhandelingen tussen directie en vakbonden van de Genkse autoconstructeur liepen op 6 november jongstleden spaak nadat de directie aangetekende brieven had verstuurd naar een aantal actievoerende arbeiders en aan de vakbonden te kennen had gegeven dat opnieuw te zullen doen wanneer er zich onaangekondigde acties voordoen. Daarop schortten de vakbonden de onderhandelingen over de CAO voor onbepaalde tijd op en deden ze beroep op de sociale bemiddelaar. Indien er komende dinsdag een verzoening uit de bus komt, kunnen directie en vakbonden de CAO-onderhandelingen opnieuw aanvatten. Aan de basis van het conflict lag volgens de vakbonden een uitlating van personeelsdirecteur Jos Vandeboer die had laten weten dat de directie overwoog om, indien nodig, de nachtploeg af te schaffen. Hierop zetten een aantal arbeiders van de nachtploeg een aantal onaangekondigde prikacties op touw. De directie nam dat niet en wees de betrokken arbeiders er in een aangetekend schrijven op dat ze, als er zich problemen of onenigheden voordeden, die eerst aan de vakbondsafgevaardigden moesten voorleggen of een stakingsaanzegging moesten indienen. De CAO-onderhandelingen startten medio september. Vakbonden en directie kwamen tothiertoe al principieel overeen dat de tewerkstelling binnen Ford-Genk in 2002 alleszins behouden zal blijven.

Nu in het nieuws