Groen licht voor bouw 180 huizen in St-Niklaas

Het stadsbestuur zet het licht op groen voor een nieuwe sociale wijk met 180 woningen. Die komt er tussen de Hoge Bokstraat, de Watermolenstraat en de Pijkedreef. Het project op het 7,3 hectare grote gebied krijgt de naam Watermolenwijk 2. Overheid en private sector slaan de handen in elkaar.

KOEN DEWANCKEL

In de huidige stand van zaken zijn drie partijen betrokken als eigenaar: de stad, een projectontwikkelaar en een aantal particulieren. "Wij willen als stad de gronden van die particulieren aankopen. Daarna dragen we ze samen met onze percelen over aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Die krijgt dan de opdracht om er samen de projectonwikkelijkaar een nieuwe wijk met diverse types van bewoning op te trekken", legt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Heynderickx (CD&V) uit.

"Het bijzonder plan van aanleg (bpa) legt hier de bouw van sociale woningen op. Daarvoor geldt een norm van minimum 25 woningen per hectare. Dat betekent dat er in totaal 180 kunnen komen." Het project verkeert nog in de fase van de princiepsbeslissing. De komende maanden moet nog worden onderzocht hoe de wijk het best kan worden ontsloten voor het verkeer. De bouw van de eerste huizen kan pas over een paar jaar van start gaan.