Coach tegen rondhanggedrag in Antwerpen

De stad Antwerpen organiseert vanaf volgend schooljaar een nieuwe deeltijdse opleiding voor "jeugdcoaches". De opleiding, die in samenwerking met het stedelijk deeltijds onderwijs gegeven wordt, richt zich voornamelijk op allochtone jongeren. De jeugdcoaches moeten de jongeren, die op straat rondhangen, wegwijs maken in de mogelijkheden voor vrije tijdsbesteding.

BELGA

De jeugdcoaches moeten de jongeren een menukaart aanbieden van wat er allemaal te doen is op gebied van vrijetijdsbesteding. "Ze moeten de jongeren wegwijs maken in de mogelijkheden in een bepaalde omgeving", zegt Kris Van Bouchout, adviseur Jeugd voor schepen van Onderwijs en Jeugd Kathy Lindekens. "Willen jongeren zeer graag voetballen, dan begeleiden zij hen naar een plaatselijke sportclub. Anderen verwijzen zij bijvoorbeeld naar culturele centra, toneelverenigingen of wat voorhanden is. De coaches werken dan ook vanuit een locatie of omgeving, niet vanuit een instelling of organisatie. Ze zullen ook nauw moeten samenwerken met straathoekwerkers en andere jongerenwerkers in hun omgeving." "We denken aan een voortgezette deeltijdse opleiding, zodat de jongeren naast hun schoolwerk ook al halftijds in het veld kunnen werken", aldus Van Bouchout. "Bovendien komen de jongeren die ze moeten begeleiden, meestal uit dezelfde doelgroep. Om diezelfde reden richten we ons specifiek naar allochtone jongeren. De jeugdcoaches moeten wel wat ouder zijn dan de jongeren die ze moeten begeleiden. Anders kunnen ze er moeilijk gezag over uitoefenen."

"Bovendien willen we dat de gemeentelijke infrastructuur optimaal wordt benut", zegt Van Bouchout. "De ruimte in stadsscholen en ook in de culturele centra wordt niet voor het volle pond gebruikt. In het weekend en bijvoorbeeld op woensdagnamiddag staan veel stadspanden leeg. En toch hangen jongeren op straat rond..." Daarom stelt Kathy Lindekens voor de scholen na de schooluren en in het weekend open te stellen voor de jeugd. "Daar zouden deze jeugdcoaches dan aan de slag kunnen", aldus Van Bouchout. "Er is immers veel vraag naar professionele jeugdcoaches. Ik denk ook dat er grote beroepskansen zijn voor geschoolde jeugdwerkers. Ze kunnen immers onmiddellijk aan de slag als bijvoorbeeld pleinbegeleiders."

Het initiatief van de stad Antwerpen, kadert volgens Van Bouchout in het Europees project 'Clara'. Dat is een project rond maatschappelijk relevante opleidingen voor jongeren. Een soortgelijk project loopt onder meer in Stockholm, waar jeugdconsulenten zich bekommeren om jongeren die in de metro rondhangen.