Mieke Van Hecke (CD°V) wil debat verzuiling aangaan

"We moeten het debat over de verzuiling aangaan". Dat zegt Vlaams parlementslid Mieke Van Hecke (CD°V) in een gesprek met het christelijk opinieweekblad Tertio.

BELGA

"Hoewel de beladen betekenis van het begrip verzuiling vandaag elke zinnige discussie in de weg staat, pleit ik ervoor het debat aan te gaan en de discussie naar ons toe te trekken. Dat zijn wij verplicht aan de hele maatschappij en aan wie zich 'bij ons' thuisvoelt of thuis heeft gevoeld. Want de nood aan een correct debat, wars van elke afrekening met het verleden, is groot", zegt Van Hecke.

Ze verdedigt de "zuilgebondenheid" als een maatschappelijke meerwaarde en vraagt erkenning en subsidiëring ervan door de overheid. "Mijn pleidooi voor waardegebonden structuren in het algemeen en voor christelijk geïnspireerde initiatieven in het bijzonder rust op twee pijlers. Allereerst is er de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van vereniging. Doordat vrije initiatieven keuzemogelijkheden bieden en snel inspelen op nieuwe en evoluerende maatschappelijke behoeften, dragen zij objectief bij tot een groter kwaliteitsaanbod en een betere dienstverlening.", aldus Van Hecke.

"Bovendien creëert de ideologische verwantschap tussen de leden een thuisgevoel en leidt de gemeenschappelijke motivering - die gebeurt met de inzet van duizenden vrijwilligers - tot een sterk humane en anti-bureaucratische aanpak. De tweede pijler vormt het maatschappelijk nut van de vrije initiatieven. Op basis van het subsidiariteitsbeginsel komt de overheid alleen met eigen voorzieningen wanneer de private sector niet optreedt of tekortschiet. Aan de hand van kwaliteitscriteria erkent en subsidiëert de overheid dus bij voorkeur bestaande projecten".