Kritiek op vergoeding Vlaams Parlement

Het is lang niet zeker dat de Vlaamse parlementsleden dezelfde uittredingsvergoeding krijgen als de kamerleden. Als die uit het parlement vertrekken, zouden ze een uittredingsvergoeding krijgen van twee in plaats van één jaar. De vergoeding krijgt men ook als men slechts één jaar in de Kamer heeft gezeten.

BELGA

Dat voorstel ligt wel ter discussie. De vraag is of het bureau van het Vlaams parlement een dergelijke vergoeding wel zal goedkeuren. Er komt steeds meer kritiek. SP.A-fractievoorzitter Bruno Tobback zegt "de zottigheden van de Kamer niet te willen overnemen". En Agalev vraagt geen hogere uittredinsgvergoeding maar wel een beter sociaal statuut voor de parlementairen. Volgens Etienne Van Vaerenbergh (VU) werd in de "werkgroep leden" van het Vlaams Parlement al beslist de regeling van de Kamer over te nemen en moet alleen nog het bureau van het parlement zich uitspreken. De VLD ontkent dat. Voor CD&V-fractievoorzitter Eric Van Rompuy volstaat de huidige regeling