"Van Mechelen gaat bemiddelen tussen ROB- en Ring-TV"

"Vlaams Mediaminister Van Mechelen heeft zich geëngageerd om een voorzichtige bemiddelingsrol te spelen tussen de regionale televisiezenders ROB-TV en Ring-TV". Dat heeft Dirk Veldeman, hoofdredacteur van de Oost-Brabantse regionale omroep ROB, afgelopen weekend op de eigen zender gezegd tijdens het "Praatcafé" waar hij samen met Jan Ceuleers, voorzitter van ROB-TV, verslag uitbracht van een ontmoeting met de minister afgelopen donderdag 8 november.

BELGA

Om beide zenders financieel leefbaar te maken stuurt ROB-TV al meer dan een half jaar tevergeefs aan op een doorgedreven samenwerking met Ring-TV waarbij beide zenders voor alle praktische, organisatorische en commerciële aspecten zouden ressorteren onder A°B, de huidige exploitatiemaatschappij van ROB.

Ring-TV wil wel samenwerking voor bepaalde deelaspecten maar wenst de exploitatie van de omroep zelf in handen te houden. A°B is in het Vlaamse medialandschap overigens zelf ook op zoek naar een kapitaalkrachtige fusiepartner.

"Vanuit zijn politieke verantwoordelijkheid wil Van Mechelen beiden bij mekaar brengen. Hij wil zich evenwel niet bemoeien met de concrete bedrijfsmatige invulling van de samenwerking", aldus Veldeman.

De ROB-hoofdredacteur zei ook nog dat de minister de afgelopen maanden alle partijen die betrokken zijn bij de Vlaamse regionale televisie-omroepen gehoord heeft - ROB kwam als laatste aan de beurt - over de actuele problemen in deze sector. "De minister beschikt thans over een lijvig dossier en weet zeer goed waar hij naartoe wil. Beslissingen zullen dan ook niet lang meer op zich laten wachten", aldus Veldeman.