Telindus herziet resultaat 2001 naar beneden

De Belgische netwerkintegrator Telindus heeft maandag de vooruitzichten voor 2001 naar beneden herzien. Reden hiervoor is de recente evolutie in de telecommunicatiesector en de dalende vraag in de maanden september en oktober.

BELGA

In plaats van een winststijging van 25 procent gaat Telindus nu uit van een groei van 17 procent. "De meest recente vooruitzichten kondigen voor het boekjaar 2001 een bedrijfswinst van 650 miljoen euro aan tegenover 559 miljoen euro vorig jaar", aldus een mededeling van Telindus. Voor de tweede helft van 2001 verwacht Telindus een break-even van het bedrijfsresultaat.

De directie van Telindus bestudeert momenteel een herstructureringsplan om de rentabiliteit van netwerkintegrator te herstellen. Telindus wil met het plan de kosten drukken en zich aanpassen aan de markt.