Mond- en klauwzeerepidemie kostte ons land 142,7 miljoen frank

Minister van volksgezondheid Magda Aelvoet raamt in antwoord op een schriftelijke vraag van Martial Lahaye (VLD) de kosten voor de overheid van de mond- en klauwzeerepidemie op 142,7 miljoen frank (3,53 miljoen euro). Niet inbegrepen zijn de kosten voor de weg- en grenscontroles noch deze voor de controles op het goederen- en personenverkeer uit het VK die overigens nog steeds doorgaan.

BELGA

Als preventiemaatregel werden dit voorjaar 10.051 dieren opgeruimd. De vergoedingen hiervoor belopen 58,7 miljoen frank (1,45 miljoen euro), de operationele kosten (nog niet volledig) hierbij 7,03 miljoen frank (0,17 miljoen euro). De schade bij melkveebedrijven omdat hun melk niet tijdig kon worden opgehaald bedraagt 2 miljoen frank (49.579 euro). Er waren ook 75 miljoen frank (1,85 miljoen euro) extra- personeelskosten. Met een 80-tal personen onder wie 50 dierenartsen werd met name een overeenkomst van 6 maanden gesloten.