Buurlanden overleggen over toekomst Afghanistan

Terwijl strijders van de Noordelijke Alliantie de militairen van het Taliban-regime uit hun vestingen drijven en voor de poorten van Kaboel zeggen te staan, zijn de ministers van buitenlandse zaken van 8 belangrijke landen maandag overeengekomen om haast te maken met de vorming van een alternatieve regering voor Afghanistan. Het zogenoemde 'Zes-plus-Twee'-comité probeert al jaren een einde te maken aan de oorlog in Afghanistan.

APNED

De ministers van 6 buurlanden van Afghanistan - Iran, China, Pakistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan - en hun ambtgenoten uit Rusland en de Verenigde Staten belegden een ontmoeting met de gezant van de Verenigde Naties voor Afghanistan aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de VN.

Aan het einde van de vergadering werd een slotverklaring uitgegeven waarin de deelnemers er bij de VN-gezant voor Afghanistan op aandrongen "om steun te verlenen aan inspanningen van Afghaanse groeperingen die zich inzetten voor een vrij en vreedzaam Afghanistan om op zeer korte termijn een breedgedragen Afghaanse regering in te stellen". VN-gezant Lakhdar Brahimi zei te hopen dat hij - bij voorkeur binnen enkele dagen - een representatieve afvaardiging uit de Afghaanse bevolking bijeen kan brengen om een interimoplossing voor Kabul uit te werken.

Volgens 2 Amerikaanse vertegenwoordigers ligt het voor de hand om na de oorlog een vredesmacht in te zetten waaraan zowel islamitische als niet-islamitische landen zullen bijdragen. Naast Turkije, dat het idee heeft geopperd, zullen Indonesië, Bangladesh en Jordanië waarschijnlijk een bijdrage leveren.

De ministers ontmoetten elkaar in het VN-hoofdkwartier in de New-Yorkse wijk Manhattan, kort nadat er een passagiersvliegtuig was neergestort op een woonwijk in Queens. Het gebouw werd onmiddellijk na de ramp afgegrendeld, waardoor de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell een kwartier te laat kwam voor de ontmoeting. De Pakistaanse minister van buitenlandse zaken Abdul Sattar miste de vergadering helemaal. Pakistan werd daarom vertegenwoordigd door een hoge ambtenaar die het VN-gebouw wel had weten te bereiken.

Brahimi zal een document met ideeën voor de toekomst van Afghanistan overhandigen aan de VN-Veiligheidsraad. Frankrijk en Groot-Brittannië, twee permanente leden van de vijftien leden tellende raad, stellen een resolutie op die het vormingsproces van een nieuwe regering ter vervanging van het Taliban-regime moet versnellen. Verwacht wordt dat de resolutie later deze week zal worden aangenomen.