Taliban trekken zich terug in Kabul

De Afghaanse Noordelijke Alliantie heeft zondag de inname gemeld van de noordelijke stad Taloqan en zegt dat de Taliban zich op grote schaal terugtrekken uit Noord-Afghanistan en zich hergroeperen in Kabul.

APNED

De oppositie zegt inmiddels de controle te hebben over de helft van het Afghaanse grondgebied. De Amerikaanse president George Bush heeft de Noordelijke Alliantie opnieuw opgeroepen niet de aanval in te zetten op Kabul en te wachten totdat er een politiek akkoord is over de toekomst van Afghanistan.

Volgens minister van defensie Donald Rumsfeld kunnen de VS een aanval van de oppositie echter niet tegenhouden als de alliantie besluit toch aan te vallen. Rumsfeld zei zondag ook dat de Taliban vanuit vanuit geïsoleerde posities in het noorden nog steeds tegenstand bieden. Zo heeft de alliantie volgens Rumsfeld het vliegveld van Mazar-e-Sharif nog steeds niet in handen.

De oppositie maakte zondag bekend dat een Talibancommandant in de centraal gelegen provincie Bamiyan naar de oppositie is overgelopen. Daarmee zou de oppositie een weg in handen hebben gekregen waarlangs de in het noorden achtergebleven Talibantroepen naar Kabul terugkeren. De Talibantroepen zouden dan gebruik moeten maken van een bergroute, wat zou betekenen dat zij hun tanks, pantservoertuigen en andere zware uitrusting moeten achterlaten.

Als de oppositie in weerwil van de bezwaren van Bush probeert Kabul in te nemen zal haar daar een heel wat zwaardere strijd wachten dan bij Mazar-e-Sharif. De Taliban hebben er meer troepen, het terrein is bergachtiger en de Amerikaanse bombardementen die de eerdere overwinningen mogelijk hebben gemaakt zullen wellicht uitblijven.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell heeft gezegd dat Kabul na een eventueel vertrek van de Taliban een neutrale stad zou moeten worden. Voordat de Taliban de macht grepen hebben de krijgsheren die nu de Noordelijke Alliantie vormen Kabul grotendeels verwoest in hun onderlinge machtsstrijd. Bovendien zijn de inwoners van Kabul voor het merendeel Pathanen, terwijl de oppositie de in het noorden levende etnische minderheden vertegenwoordigt.

De Britse minister van defensie Geoff Hoon heeft zondag gezegd dat Britse eenheden de Noordelijke Alliantie steunen bij gevechten tegen de Taliban. Het is voor het eerst dat Groot-Brittannië erkent dat het met grondtroepen aanwezig is in Afghanistan. Hoon zei niet hoeveel Britse soldaten er in Afghanistan actief zijn, maar het gaat waarschijnlijk om ongeveer 200 commando's. Hoon heeft ook niet gezegd of de troepen actief betrokken zij bij de strijd of dat ze een adviserende rol hebben.