Spanningen in Macedonië duren voort

Zwaarbewapende Macedonische politie-eenheden met pantserwagens hebben zondag een omvangrijk gebied rond de noordwestelijke stad Tetovo afgezet.

APNED

Een politiecommandant die zijn naam niet wilde geven, zei dat de agenten de plek moesten bewaken waar vermoedelijk de lijken zijn begraven van zes Slavische Macedoniërs die eerder dit jaar door etnische Albanezen werden ontvoerd. Zijn groep was met de bewaking belast omdat zich in het gebied "terroristen" zouden ophouden.

De politie zei elders bij een controlepost bij Tetovo zeven etnische Albanezen te hebben aangehouden nadat in hun auto twee geweren en vijf handgranaten waren gevonden. Elders waren op een tractor ook wapens aangetroffen; een voormalige rebellencommandant zei dat zijn groep niets met de wapens te maken had en suggereerde dat die behoorden aan "splintergroepen die in het gebied klaar staan om moeilijkheden te veroorzaken".

Minister van binnenlandse zaken Ljube Boskoski, een Macedonische hardliner, zei dat de graven komende week zullen worden blootgelegd. Volgens de regering worden nog zeker twaalf Macedonische burgers vermist. De zaak wordt onderzocht door een regeringscommissie die naast Boskoski de openbare aanklager en vertegenwoordigers van de Europese Unie, de NAVO en het oorlogsmisdadentribunaal van de VN omvat.

In het parlement is het debat over grondwetswijzigingen om de etnische Albanezen in het kader van een vredesregeling meer rechten te geven zaterdag opnieuw uitgesteld. Parlementsvoorzitter Stojan Andov zei dat het debat pas wordt voortgezet als de etnisch-Albanese Partij voor Democratisch Welvaren weer volledig aan het politieke proces wil deelnemen. Deze partij verzet zich tegen de voorgestelde taalkundige grondwetsaanpassingen omdat daarin gesuggereerd wordt dat de Slavische Macedoniërs de overheersende groep in het land zijn.