Van den Bossche ontslaat federale ICT-manager

Print
De federale ICT-manager Erik Verhulst is ontslagen uit zijn functie na een negatieve evaluatie. Dat laat SP-minister van ambtenarenzaken en modernisering van openbare besturen, Luc Van den Bossche, weten in een reactie op uitspraken van Verhulst in de Financieel Economische Tijd.
In het interview met de FET haalt Verhulst zwaar uit naar het kabinet van minister Luc Van den Bossche. Verhulst werd begin vorig jaar binnengehaald door Van den Bossche met als opdracht de federale overheidsinformatica op het goede spoor te helpen. Verhulst klaagt erover dat hij na een jaar nog altijd geen medewerkers heeft en dat er nog altijd geen regeling is om zijn benoeming te regulariseren. Het immobilisme is een gevolg van een overdreven bureaucratie, klinkt het.
Van den Bossche reageerde dinsdag over de "onjuiste" berichtgeving. "Op het ogenblik dat Verhulst zijn verklaringen aan de FET aflegde was zijn contract al beëindigd met ingang van 1 maart 2001", luidt het. De SP-minister wijst erop dat Verhulst enkel op basis van een positieve beoordeling van zijn strategisch plan een contract van onbepaalde duur zou krijgen.

.

Nu in het nieuws