41ste Vastencampagne Broederlijk Delen

Print
"De aarde behoort aan allen". Onder dat motto lanceerde Broederlijk Delen dinsdag in Brussel haar 41e Vastencampagne. Centraal in de actie van de solidariteitsorganisatie van de Vlaamse Kerkgemeenschap staat de "beursgang" van het aandeel N.V. Rechtvaardige Wereld.
Geen investering op zoek naar spijkerharde rendementen, maar een investering met sociaal rendement. De intekenaars op het "aandeel" vragen de Belgische regering kwijtschelding van de schulden van de armste landen, het internationaal toepassen van de Tobintaks (een belasting op financiële speculatie) en het optrekken tot 0,70 procent van het BNP van de officiële ontwikkelingshulp. In 1999 besteedde België 0,30 procent. Broederlijk Delen vraagt dat de regering tegen het einde van deze legislatuur de reeds zo lang beloofde 0,70 procentnorm haalt. Tegen mei 2001 hoopt Broederlijk Delen ten minste 100.000 ondertekende aandelen te hebben verzameld

.

Nu in het nieuws