Milieufederaties naar rechter tegen uitstel ecotaks

De vier Belgische milieufederaties hebben bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg een juridische procedure opgestart tegen het uitstel van de ecotakswetgeving. Op die manier willen ze de regering onder druk zetten om de ecotakswet snel te wijzigen en toe te passen. Eind december vorig jaar publiceerde financienminister Didier Reynders een bericht in het Staatsblad dat de overgangsperiode voorzien in de ecotakswetgeving, verlengt. Het gaat om de periode waarbinnen een vrijstelling van taks geldt als bepaalde recyclagedoelstellingen worden gehaald. De regering sprak af om de (herziene) ecotaks tegen eind 2001 in werking te laten treden.

BELGA

De Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Inter-Environnement-Bruxelles en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu zeggen dat de regering met het besluit haar boekje te buiten gaat.