VEV vraagt versoepeling migratiestop

Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) wil dat de overheid het immigratiebeleid versoepelt zodat bedrijven makkelijker hooggeschoolden uit het buitenland kunnen aanwerven. Volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie is de aantrekking van buitenlandse arbeidskrachten een van de remedies om het structureel tekort in sommige beroepen aan te pakken.

"De versoepeling van de immigratiestop is geen mirakeloplossing voor de problemen op onze arbeidsmarkt," benadrukt afgevaardigd-bestuurder Philippe Muyters. Immigratie is geen substituut voor noodzakelijke structurele aanpassingen op de arbeidsmarkt. Maar ook in de buurlanden worden een aantal aspecten van migratie bespreekbaar gemaakt. Wij kunnen niet achterblijven, zegt Muyters. Het VEV denkt aan een aantal punctuele wetswijzigingen. Zo moeten bedrijven de mogelijkheid krijgen om hooggeschoolden uit het buitenland voor langere tijd in dienst te houden. Nu is de vergunning beperkt tot vier jaar. Een omzetting van arbeidskaart B naar arbeidskaart A (onbeperkte arbeidsvergunning) zou soelaas kunnen bieden

Nu in het nieuws