IOK en Igemo in beroep tegen weigering vergunning afvalinstallatie

De intercommunales IOK en Igemo gaan in beroep tegen de weigering van de milieuvergunning voor een afvalverwerkingsinstallatie langs het Albertkanaal in Geel. Het provinciebestuur van Antwerpen heeft woensdag geweigerd om die vergunning af te leveren.

BELGA

Volgens député Jos Geuens van de provincie Antwerpen is een bijkomende afvalverwerkingsinstallatie niet nodig "omdat niet kan worden aangetoond dat er genoeg afval vanuit de provincie naar de nieuwe installatie zal gaan." Het provinciebestuur zegt dat "het Vlaams Uitvoeringsplan bindend is en daarvan enkel kan worden afgeweken door een beslissing van de Vlaamse regering." Beide intercommunales gaan nu in beroep tegen de beslissing bij Vlaams minister voor Leefmilieu, Vera Dua