Internationale gemeenschap zoekt jobstrategie

In de jaren negentig is het aantal werklozen wereldwijd gestegen van 100 naar 160 miljoen. Op korte termijn zal dit cijfer nog met 24 miljoen stijgen, mede als gevolg van de 11 september-aanslagen. Dat heeft de Internationale Arbeidsorganisatie IAO berekend. De IAO lanceert daarom een internationale campagne om degelijke jobs te creëren.

BELGA

De 'Global Employment Forum' werd deze morgen geopend door VN-secretaris-generaal Kofi Annan. Hij citeerde een voorspelling van de Wereldbank, dat het aantal extreem armen op korte termijn met 15 miljoen zal stijgen, alweer mede als gevolg van de aanslagen en de daaruit volgende economische achteruitgang. Annan herinnert er aan dat de VN-lidstaten vorig jaar nochtans beloofd hadden de extreme armoede tegen 2015 te halveren. De VN zelf hebben al veel initiatieven opgestart om ervoor te zorgen dat de mondialisering iedereen ten goede komt.

Annan steunt dan ook volmondig het nieuwe initiatief, van IAO-directeur-generaal Juan Somavia. Overheden, bedrijven, vakbonden en burgers moeten samenwerken om jobs te creëren, om goede jobs te creëren. Somavia wil een werkgelegenheidsstrategie opbouwen samen met alle lidstaten, met alle internationale instellingen, en met de vakbonden en werkgevers die sowieso in de IAO-besluitvorming betrokken zijn. Die strategie moet zeker een aantal kenmerken vertonen. Zo moet alle isolationisme en protektionisme verworpen worden. Openheid moet rijkdom voor iedereen creëren. Ook moeten de overheden investeren in een economisch herstel, via monetaire en budgetaire instrumenten. Bovenal moet het nieuwe programma uiteraard zorgen voor een blijvende prioritaire belangstelling voor jobcreatie.

De Deense (aftredende) premier Poul Rasmussen -een bondgenoot van Somavia ten tijde van de grote sociale VN-top in Kopenhagen in 1995- gaf bij de openingszitting het Deense recept voor economisch succes: investeren in mensen. De Belgische minister van arbeid en momenteel voorzitter van de EU-Raad Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) zette tijdens haar toespraak het Europees sociaal model uiteen, met aandacht voor kwantiteit en kwaliteit van de jobs, voor overleg met sociale partners en voor een economie met een menselijk gezicht.