Over wat juist spraken De Clerck en Dewael?

Print
VLD-voorzitter Karel De Gucht heeft vandaag dinsdag de Toekomstgroep van Bert Anciaux en Patrik Vankrunkelsven uitgenodigd om mee te werken aan de uitbouw van een volkspartij. Daarin zou er ook ruimte zijn voor de NCD van Johan Van Hecke. Zoals geweten willen NCD en Toekomstgroep daar inderdaad aan meewerken, op voorwaarde dat ze hun eigenheid kunnen behouden: links-liberaal voor de Toekomstgroep en christen-democratisch voor de NCD.
BR>
Op het CD&V-front zelf was het eerder rustig. Wel raakte bekend dat na voormalig Vlaams parlementslid John Taylor en voormalig jongerenvoorzitter Koert Debeuf nu ook William Timmermans de CD&V verlaat om zo gemakkelijker met Johan Van Hecke te kunnen praten. Timmermans is één van de dertien ondertekenaars van het 'Manifest Voor een Open Volkspartij'. Er zouden nog meer overstappen volgen, zo heet het, en dan vooral van CD&V'ers die lokaal erg sterk staan.

Ondertussen wordt er verder druk gespeculeerd over wat CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck eind vorige week inspireerde om de vlucht vooruit te nemen en Johan Van Hecke uit de partij te sluiten. Zijn gesprek met Patrick Dewael zou daarbij een cruciale rol spelen.

Bleef het bij één gesprek of ging het om meerdere gesprekken met ook andere VLD'ers? En ging het alleen over toekomstige coalitievorming of ook over een nieuwe toekomst voor Stefaan De Clerck persoonlijk? Zoals geweten vonden die gesprekken plaats op een ogenblik dat Stefaan De Clerck het niet langer zag zitten en ontslag wilde nemen als voorzitter, maar door de partijtop werd teruggefloten. Vooral het feit dat Dewael dreigde de echte inhoud van het gesprek prijs te geven, waarna De Clerck hierover inbond, blijft intrigeren.

.

Nu in het nieuws