Samenwerkingsakkoord over NMBS goedgekeurd

De Kamercommissie Infrastructuur heeft dinsdagvoormiddag het wetsontwerp ter goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest over het investeringsplan van de NMBS goedgekeurd. Vorige week had de oppositie een uitstel van de stemming verkregen, door aan de Raad van State een advies te vragen over een amendement op het wetsontwerp van de hand van CD&V-kamerlid Paul Tant. Daardoor werd de stemming over het wetsontwerp over de structuren van de NMBS eveneens uitgesteld.

BELGA

BR>

Dinsdagmorgen werd de Kamercommissie in kennis gesteld van het advies van de Raad van State. Die bestempelde het amendement-Tant als 'nutteloos', vermits het tot de essentie van het akkoord behoort dat het de goedkeuring van de gewesten moet hebben. Morgen woensdag volgt over het zelfde samenwerkingsakkoord de stemming in plenaire vergadering van de Kamer. En er wordt gestemd over het wetsontwerp dat de NMBS hervormt.