4,2 miljard voor aanpassing werkloosheidsuitkeringen

Print
De federale regering heeft in de begroting voor volgend jaar 4,2 miljard frank (104 miljoen euro) gereserveerd voor de werkloosheidsuitkeringen. In totaal is 10 miljard frank (250 miljoen euro) uitgetrokken voor de herwaardering van de sociale uitkeringen. Minister van arbeid Laurette Onkelinx lichtte de maatregelen dinsdag toe op een persconferentie. Met die 4,2 miljard frank wordt het loonplafond, waarop de uitkeringen worden berekend, verhoogd en worden de uitkeringen voor samenwonende en alleenstaande werklozen aangepast. Ook zal werk worden gemaakt van de herintrede op de arbeidsmarkt van geschorste werklozen.
De regering had na 20 mei, dag waarop een dertigtal sociale organisaties betoogden voor hogere sociale uitkeringen, twee antwoorden klaar op de verzuchtingen van het middenveld. Ten eerste zou er een ronde tafel over de hervorming van de sociale zekerheid worden opgestart. De werkzaamheden begonnen op 26 juni. Ook al zijn sommigen niet echt opgetogen over de ronde tafel (nvdr: ABVV-voorzitter Michel Nollet), Onkelinx benadrukt dat de vergaderingen wel degelijk plaatsvinden.

Ten tweede zei de regering dat ze 10 miljard frank zou gebruiken voor de sociale uitkeringen. Wat de werkloosheidsuitkeringen betreft onderstreept de minister dat ze drie principes volgt: de verzekering, de solidariteit en de activering van de uitkeringen. Het loonplafond waarop men zich baseert om de uitkeringen te berekenen, stijgt van 61.691 frank bruto (1.529 euro) naar 65.000 frank (1.611 euro). De maatregel doet de uitkeringen zelf toenemen met ongeveer 2.000 frank per maand. "Begin jaren tachtig vertegenwoordigde de uitkering zowat 42 procent van het loon. In het jaar 2000 is dat gedaald naar 28 procent," aldus de minister. De alleenstaande werklozen die minstens een jaar zonder werk zijn zullen hun uitkering zien stijgen naar maximaal 32.500 frank (805 euro). Het percentage van het loon dat gebruikt wordt voor de berekening stijgt van 45 naar 50 procent. Voor de samenwonenden stijgt dat percentage van 35 naar 40 procent. Hun uitkering zal maximaal 26.000 frank (644 euro) bedragen. De forfaitaire uitkering voor samenwonenden, die wordt toegekend na minstens 15 maanden werkloosheid, wordt verhoogd naar 14.797 frank (366 euro).

Om geschorste langdurig werklozen terug op de arbeidsmarkt te krijgen bouwt Onkelinx een stimulus in voor de werkgevers. Als de werkgever een geschorste werkloze aanwerft die jonger is dan 45 jaar, heeft hij/zij recht op een verlaging van de sociale bijdragen met 50 tot 100 procent voor een periode van twee jaar. Als de werkloze ouder is dan 45 jaar, geldt de bijdrageverlaging voor 5 jaar.

.

Nu in het nieuws