RUG stelt reglement dierenproeven op punt

Print
Het bestuurscollege van de RUG heeft het reglement van de ethische commissies dierenproeven op punt gesteld. De ethische commissies bestonden reeds in de faculteit Diergeneeskunde en de faculteit Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen en Wetenschappen. Maar nu komt er een centraal overlegorgaan dat formeel het algemene beleid op dierenproeven zal bepalen.
Aan de RUG blijft het de prioriteit om dierenproeven zoveel mogelijk te vermijden. "De alternatieve methodes waarbij men gebruik maakt van theoretische modellen of kunstorganen, krijgen zoveel mogelijk voorrang", aldus RUG-woordvoerder Tom De Smedt.
Volgens het reglement moet elk wetenschappelijk project dat gebruik wil maken van proefdieren alle wettelijke bepalingen volgen, maar ook de goedkeuring krijgen van de ethische commissie die alle aspecten van de proef onderzoekt en evalueert. Het reglement regelt ook de samenstelling en de werking van de reeds bestaande ethische commissies voor dierenproeven.
Nu in het nieuws