Campina: bediendenbonden dreigen met acties

Print
De 250 Belgische bedienden van het zuivelbedrijf Campina dreigen met een staking. De directie weigert een lineaire loonsverhoging. Het vakbondsfront (LBC-NVK-BBTK) kondigt acties aan op de bedrijventerreinen in Aalter en Sleidinge.
BR>
Begin 1998 voerde Campina een verloningssysteem in dat de koopkrachtverhogingen, zoals voorzien in de nationale cao voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, "tenietdoet", zo zegt BBTK-secretaris Patrick Van Driessche.

Jaarlijks worden wel nog baremaverhogingen toegekend, maar enkel op basis van verdiensten, dus individueel. "De directie in Nederland is de nationale verworvenheden en het bestaande baremasysteem aan het afbouwen", aldus Patrick Van Driessche van BBTK. Dit jaar was in de nationale cao voor de bedienden 1 procent koopkrachtverhoging en een premie van 2000 frank voorzien. Die kwamen er niet en daarom moest een sociaal bemiddelaar in oktober een compromis uitdokteren.

Daarin stond 1 procent ingeschreven vanaf 1 december en een halve procent vanaf juli volgend jaar. Omdat volgens het meritesysteem een aantal bedienden in januari reeds opslag kreeg, kon volgens de directie van een lineaire verhoging geen sprake zijn. De vakbonden betwisten echter de impact van die koopkrachtverhoging. "De directie heeft ons gezegd dat de verhogingen in januari 1,68 procent van de loonmassa bedragen, terwijl het merendeel van de bedienden slechts 0,5 procent verhoging kreeg", zegt Van Driessche. "Dus moeten er tussen de kaderleden een aantal uitschieters zitten."

.

Nu in het nieuws