EU komt toe met minder geld

Het Europees budget voor 2002 zal circa 1,9 miljard euro (bijna 77 miljard frank) minder uitgaven bedragen dan in mei werd gepland. Volgens de bevoegde eurocommissaris Michaele Schreyer heeft de daling vooral te maken met de kleinere reserve die nodig is om de gevolgen van de mond- en klauwzeerepidemie en de BSE-crisis op te vangen. Schreyer meent dat er 1 miljard euro minder nodig is dan aanvankelijk gedacht.

BR>

De budgettaire ramp rond het landbouwbudget, die op het hoogtepunt van de MKZ-crisis gevreesd werd, vindt niet plaats. Ook de vraag naar rundsvlees die compleet leek in te storten, trok opnieuw aan. Daarnaast waren er meevallers in landbouwgewassen en zuivel, waardoor het landbouwbudget in 2002 op 39,7 miljard euro kan worden afgevlagd. Dat is nauwelijks 200 miljoen euro meer dan vorig jaar en het ligt bijna 2,28 miljard euro onder de financiële perspectieven, zoals die in maart 1999 op de top van Berlijn - de beruchte Agenda 2000 - werden overeengekomen.

Voor de EU-ministers van Financiën is de bijsturing van het Europees budget goed nieuws. Niet alleen zijn er de 1,9 miljard euro minderuitgaven, daarnaast is er nog een surplus van 1 miljard euro op de begroting van dit jaar. Dat bedrag wordt naar 2002 doorgeschoven, zodat de bijdragen van de lidstaten volgend jaar met een zelfde som verminderen.

Nu in het nieuws