Index consumptieprijzen daalt lichtjes

Print
De Belgische index van consumptieprijzen is in oktober met 0,17 punt gedaald tot 109,67 punten. De inflatie bedraagt op zijn beurt 2,35 procent op jaarbasis, een verschil met -0,15 pct op maandbasis. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatiecijfer van maximum 2 procent.
Het gezondheidsindexcijfer, dat gebruikt wordt om de huur- en loonindexeringen te berekenen, bedraagt 109,22 in oktober. Dat is licht (0,06 punt) hoger dan in september. De spilindex, het rekenkundig gemiddelde van de laatste vier maanden, is echter niet overschreden.
Vooral verse groenten (+0,18) en het onderhoud van voertuigen (+0,035) werden in oktober duurder. Motorbrandstoffen (-0,225), vloeibare brandstoffen (-0,185), vers fruit (-0,065) en buitenlandse reizen (-0,04) werden daarentegen goedkoper.

.

Nu in het nieuws