Vakbondsfront dient stakingsaanzegging in bij OKI's

Het gemeenschappelijk vakbondsfront (BBTK, LBC, ACLVB) in de sector van de openbare kredietinstellingen heeft een stakingsaanzegging ingediend die op 7 november afloopt. Dat meldt vakbondssecretaris Thierry Nollet.

BELGA

De werkgevers in de sector -hoofdzakelijk de Nationale Bank, de dienst Ducroire en (voorlopig) ook Dexia- weigeren te onderhandelen over een verdere verbetering van de koopkracht voor hun personeel, zegt Nollet.

Vooral het voormalige Gemeentekrediet, dat na de fusie met Artesia binnenkort voor het sociaal overleg overstapt naar het algemeen paritair comité van de banken, ligt onder vuur.

Voor de directie van Dexia is het moeilijk om zich te engageren voor een cao voor de komende drie jaren in een paritair comité waar het binnenkort niet meer zal zetelen.

Vakbonden en werkgevers zagen elkaar maandag, maar "er was onmiddellijk een kortsluiting." De werkgevers weigerden te onderhandelen over de koopkracht. Daarmee is een akkoord voor de hele banksector verder af dan ooit. Die cao-gesprekken leverden voorlopig nauwelijks resultaten op.

De besprekingen zijn opgeschort en er zullen acties volgen, zegt Nollet. Woensdag komt het paritair comité voor de hele banksector samen. Op 9 november zou dat comité moeten afronden met een cao voor de sector. De sector van de OKI's telt in totaal ongeveer 9.000 werknemers.

Nu in het nieuws